Privatpolitik / Håndtering af data

Schioldann.dk respekterer retten til at bestemme over brugen af egen data – derfor indsamles der pt. ikke data af nogen art!